Vinaora Nivo Slider 3.x

Onder het jeugdrecht valt het civiele jeugdrecht en het jeugdstrafrecht. Het jeugdrecht gaat over kinderen en jongeren in de leeftijd tot 18 jaar.

Ondertoezichtstelling en uithuisplaatsing

Het civiele jeugdrecht gaat over kinderbeschermingsmaatregelen: ondertoezichtstelling en uithuisplaatsing. In het verlengde hiervan kan de maatregel van beëindigen van het ouderlijk gezag worden toegepast.
De ondertoezichtstelling beperkt het ouderlijk gezag. Een gezinsvoogd wordt aangesteld voor een kind. De gezinsvoogd neemt samen met de ouders beslissingen over het kind. De gezinsvoogd kan ook aanwijzingen geven die moeten worden opgevolgd door de ouders. De ouders kunnen de aanwijzing aanvechten bij de rechter.
De uithuisplaatsing gaat nog veel verder dan de ondertoezichtstelling. Een uithuisplaatsing kan alleen plaatsvinden met toestemming van de rechter en nadat de ouders hun mening hebben kunnen geven. Alleen als er sprake is van een zeer onveilige situatie voor het kind kan er een spoeduithuisplaatsing plaatsvinden. Ouders weten dan van tevoren niet dat het kind uit huis wordt geplaatst. Toetsing van de rechter vindt daarna zo spoedig mogelijk plaats.
Ouders voelen zich vaak machteloos tegenover instanties die beslissen over hun kinderen. Het is dan van belang dat zij zich gesteund weten door een advocaat die gespecialiseerd is in jeugdrecht.

Plaatsing in een gesloten instelling voor jeugdigen

Magrete van der Steeg is een gespecialiseerd advocaat die door de rechtbank kan worden aangewezen om de jeugdige juridische hulp te geven als een plaatsing in een gesloten instelling is verzocht. Dit is een zeer ingrijpende maatregel. Dan is het van groot belang dat een advocaat goed luistert naar wat de beleving van de jeugdige en zijn/haar standpunt naar voren brengt.

Wat kunnen wij voor u betekenen?

Wij kijken kritisch naar de stukken die Bureau Jeugdzorg of een vergelijkbare instantie aanlevert voor een verzoek tot ondertoezichtstelling, uithuisplaatsing of plaatsing in een gesloten instelling. Wij gaan na of het verzoek voldoet aan de eisen die de wet stelt. Verder brengen wij uw of jouw standpunt ter zitting naar voren. Als een uithuisplaatsing niet te voorkomen is, dan kunnen wij pleiten voor een kortere periode of voor een duidelijke opdracht om te onderzoeken wanneer het kind weer thuis kan wonen. Ook kunnen wij u na de beslissing tot ondertoezichtstelling of uithuisplaatsing helpen in de communicatie met de gezinsvoogd of andere instanties.
Per 1 januari 2015 verandert er veel op het gebied van de jeugdzorg. Als gespecialiseerde advocaten zijn wij van deze wijzigingen op de hoogte. Wij zorgen ervoor dat onze kennis up to date is.

Minderjarigenstrafrecht

Als je onder de 18 bent, heb je dezelfde rechten als een volwassen verdachte. Zo heb je het recht om een advocaat te spreken voordat je door de politie wordt gehoord. Als minderjarige heb je er recht op dat iemand aanwezig is bij het verhoor door de politie. Dat kan één van je ouders zijn of je advocaat. Alleen advocaten die een speciale opleiding hebben gevolgd, worden opgeroepen om je op het politiebureau te adviseren. Mr. Magrete van der Steeg is zo'n advocaat. Zij heeft ook de deskundigheid om je zaak te bepleiten voor de rechter of de officier van justitie.

 

Advies of contact?

 
Bel voor advies0570 - 50 30 90

Adres
Van Twickelostraat 13
7411 SC Deventer

 info@ijsseladvocaten.nl
  0570 - 50 30 90
fax: 0570 – 50 30 91

Gesprekken met cliënten voeren wij op ons kantoor in Schalkhaar (Deventer), maar eventueel ook op locatie.
Dit doen wij onder andere in Bathmen, Lettele, Raalte, Olst, Wijhe, Epse, Gorssel, Wilp en Twello.